Oferta

- inwestor zastępczy: koordynacja prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków i decyzji administracyjnych, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji budowlanej zgodnie z projektem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (obsługa kompleksowa)

- realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

- realizacja inwestycji w systemie „pod klucz”

- kierownik budowy – prowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami, prowadzenie dziennika budowy i spraw formalno - prawnych inwestycji wymaganych przez Prawo Budowlane

- inspektor nadzoru - nadzór inwestorski - obowiązki inspektora nadzoru to przede wszystkim kontrola obiektów i procesów budowlanych. Jej zakres ustalany jest razem z klientem (inwestorem).

- koordynacja robót i podwykonawców

- doradztwo techniczne

- zarządzania projektem

- kontrola kosztów i jakości

- przeglądy okresowe obiektów budowlanych – półroczne, roczne, pięcioletnie

- świadectwa charakterystyki energetycznej

Inwestor zastępczy to osoba na terenie inwestycji, która prowadzi dokładny nadzór nad nią w imieniu inwestora. Pomaga to uniknąć wielu kłopotów i błędów jakie mogą zostać w tym zakresie popełnione W zależności od ustaleń w umowie inwestor zastępczy może reprezentować inwestora wyłącznie na budowie lub podczas całego procesu przeprowadzania danej inwestycji. Dokładne zadania inwestora zastępczego zostały zdefiniowane w Prawie Budowlanym. Jednak główne ramy jego pracy można ustalić podczas sporządzania umowy współpracy. Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania tych problemów. Miejsce naszej działalności: Kraków i okolice

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za realizację robót budowlanych oraz za zdarzenia, do ktorych może dojść na terenie budowy. Musi być to osoba z odpowiednim doświadczeniem oraz podchodząca do swoich obowiązków z pełną odpowiedzialnością. Aby pełnić funkcję kierownika budowy należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Mimo, że możliwa jest zmiana kierownika budowy w jej trakcie to znacznie korzystniejsze jest jej prowadzenie przez jedna osobę od początku do końca. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i problemów pojawiających się w czasie trwania lub po zakończeniu budowy.