Oferta

- inwestor zastępczy: koordynacja prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków i decyzji administracyjnych, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji budowlanej zgodnie z projektem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (obsługa kompleksowa)

- realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

- realizacja inwestycji w systemie „pod klucz”

- kierownik budowy – prowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami, prowadzenie dziennika budowy i spraw formalno - prawnych inwestycji wymaganych przez Prawo Budowlane

- inspektor nadzoru - nadzór inwestorski - obowiązki inspektora nadzoru to przede wszystkim kontrola obiektów i procesów budowlanych. Jej zakres ustalany jest razem z klientem (inwestorem).

- koordynacja robót i podwykonawców

- doradztwo techniczne

- zarządzania projektem

- kontrola kosztów i jakości

- przeglądy okresowe obiektów budowlanych – półroczne, roczne, pięcioletnie

- świadectwa charakterystyki energetycznej