Dokumenty do odbioru końcowego inwestycji

Zajmujemy się kompleksową realizacją budowy obiektów, dlatego dysponujemy specjalistami, którzy zajmą się przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji, czyli świadectw i certyfikatów dopuszczających poszczególne elementy jak i cały obiekt eksploatacji oraz protokoły niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji.

Nasi fachowcy zajmą się przygotowaniem m.in.:

  • protokołu odbioru końcowego,
  • protokołów odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych,
  • świadectw charakterystyki energetycznej,
  • protokołu kontroli przewodów kominowych,
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • protokołu odbioru instalacji gazowej.

 

Certyfikaty energetyczne – czym dokładnie są?

Od 2009 r. domy, mieszkania, powierzchnie biurowe, które podlegają sprzedaży lub wynajmowi muszą mieć świadectwo energetyczne. Są to wydane przez upoważnioną osobę dokumenty charakteryzujące jakość budynku pod kątem zapotrzebowania na energię.

Świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli tzw. certyfikaty energetyczne budynku to kilkustronicowe dokumenty opisujące dom pod kątem zużycia energii. Przy wyliczaniu zawartych w certyfikacie wartości, uwzględnia się energię potrzebną do ogrzewania powietrza i wentylacji, zapewnienia ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia. Efektem audytu mającego na celu wydanie certyfikatu energetycznego jest ustalenie wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania energii w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Zbierając dane do certyfikatu, audytor sprawdzi, w jaki sposób ogrzewany jest dom (np. rodzaj używanego pieca) oraz oceni parametry izolacyjne instalacji, okien, drzwi. Dodatkowo, przy klasyfikacji jest brana pod uwagę kubatura budynku, liczba kondygnacji i data powstania (a dokładniej technologia, w jakiej został wzniesiony). Ponadto, należy przygotować do wglądu dokumentację budynku (np. plany) niezbędną do przeprowadzenia audytu.

 

Jesteś zdecydowany?Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.