Przeglądy okresowe budynków — Kraków

Wykonujemy przeglądy okresowe budynków w Krakowie. W ramach naszych usług przeprowadzamy m.in. kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, pomiary oświetlenia, kontrole drzwi i bram ppoż. Wykonany przegląd budowlany potwierdzamy odpowiednio sporządzonym protokołem z pełną dokumentacją.

Mamy doświadczenie, kwalifikacje, zaplecze i wiedzę niezbędne do tego, aby zadania realizować w sposób rzetelny, skrupulatny, a przede wszystkim legalny. W związku z tym nasi klienci mają pewność, że zrealizowane usługi zawierają one wszystkie wymagane prawnie klauzule, a także są uznawane przez urzędy.

Co jednak kluczowe, pozwalają ocenić rzeczywisty stan techniczny całego budynku czy jego poszczególnych części, a w razie wykrycia nieprawidłowości podjąć działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa eksploatacji obiektu.

 

Podstawa prawna okresowej kontroli obiektów budowlanych

Regularne przeglądy techniczne budynków są obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z art. 61 pkt. 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury.

Półroczne, roczne i pięcioletnie przeglądy okresowe inwestycji budowlanych należą do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym możesz nawiązać współpracę w naszej firmie.

 

Przeglądy okresowe budynków — rodzaje

Przeglądy okresowe inwestycji budowlanych dzielą się na:

  • wykonywane co najmniej raz w roku,
  • wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
  • wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Okresowa kontrola techniczna budynków jest obowiązkiem ich właścicieli lub zarządców. Należy ją realizować regularnie, a także w skrupulatny sposób. Tylko wtedy jest możliwe wykrycie nieprawidłowości w odpowiednim momencie i zapobieganie ich dalszemu rozwijaniu się czy powstaniu niebezpieczeństwa związanego z eksploatacją nieruchomości.

Prawo budowlane przewiduje także:

  • przeglądy bezpiecznego użytkowania obiektu,
  • przeglądy stanu technicznego kotłów,
  • kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
  • jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

Zapewniamy rzetelne i kompleksowe wsparcie dla inwestorów. W związku z tym zajmujemy się nie tylko samym wykonaniem dokumentacji z kontroli. W razie potrzeby podpowiadamy również, jakie obowiązki dotyczące przeglądów są przewidziane w konkretnej sytuacji. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że rzeczywiście realizują wszystkie wymogi, które stawia przed nimi prawo.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów współpracy. Przedstawimy Ci szczegóły dotyczące realizacji zlecenia, abyś miał pewność, jak będą wyglądały nasze działania.

 

Jesteś zdecydowany?Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.