Jakie prawa i obowiązki ciążą na inwestorze zastępczym?

Inwestor zastępczy to osoba albo firma działająca na zlecenie głównego inwestora w określonym zakresie. Jakie prawa, a także jakie obowiązki są w tym przypadku nadawane?

Jakie są prawa i obowiązki inwestora zastępczego?

Kluczowe w zrozumieniu tej funkcji jest jasne określenie, jakie są prawa oraz obowiązki takiej jednostki lub przedsiębiorstwa. Absolutną podstawą jest współpraca i współdziałanie z inwestorem bezpośrednim, istotne znaczenie ma więc bieżące informowanie o przebiegu prac.

Kolejnym obowiązkiem jest uzyskanie zgody na dokonywanie zmian, m.in. w zakresie ustalonej wcześniej dokumentacji projektowej. Podstawą jest też wydanie wszystkiego, co zostało uzyskane w trakcie wykonywania takiej umowy i chodzi tu m.in. o materiały budowlane. Inwestor zastępczy po zakończeniu umowy ma też obowiązek przekazania obiektu wraz z wymaganą przez przepisy dokumentacją.

Inne zadania to:

  • kontrolowanie jakości wykonywanych robót,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na terenie realizacji inwestycji,
  • uzyskanie wymaganych przez prawo zgód i decyzji administracyjnych, po ukończeniu budowy,
  • końcowe rozliczenie,
  • występowanie w imieniu inwestora bezpośredniego przed organami administracyjnymi.

Czy obowiązki zawsze są takie same?

Jak się okazuje, zakres obowiązków takiego inwestora może nieco się różnić. Właśnie dlatego tak istotne znaczenie ma spisanie szczegółowej umowy, aby żadna ze stron nie miała wątpliwości, jakie czynności zostały zlecone. Trzeba dodatkowo pamiętać, że prawo nie określa, jakie są typowe obowiązki takiego inwestora. Również z tego powodu do takiej współpracy najlepiej wybierać podmioty doświadczone w tym zakresie, które dzięki wcześniejszej pracy przy takich projektach, będą w stanie wywiązać się z powierzonych zadań.

Kiedy można zatrudnić inwestora zastępczego?

Ważną kwestią jest również to, że taka umowa może zostać podpisana w dowolnym momencie realizacji prac i to niekoniecznie od samego początku. To istotna informacja dla osób, które już zaczęły pracę nad inwestycją, a z różnych powodów nie są w stanie podołać wszystkim wyzwaniom z nią związanym.

Jak widać, obowiązki inwestorów zastępczych mogą być różne, w zależności od zakresu, jaki obejmuje umowa. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma to, aby spisać ją uważnie, a także najlepiej z firmą, która miała już wcześniej doświadczenie w realizacji tego typu zleceń i jest w stanie podejść do pracy rzetelnie. Taką pomoc świadczymy również w ramach działalności naszego przedsiębiorstwa i chętnie udzielimy dodatkowych informacji na ten temat.