Jakie są zalety korzystania z systemu "zaprojektuj i wybuduj"?

System „Zaprojektuj i wybuduj” wymieniany jest często na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych zarówno jeśli chodzi o nowe inwestycje, jak i remonty już istniejących obiektów.  Uproszczone procedury przemawiają za przewagą tego systemu nad innymi. Dowiedz się, jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą budowa w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

System „Zaprojektuj i wybuduj” staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów głównie ze względu na prosty, jednostopniowy tryb udzielania zamówienia. Prowadzone jest tylko jedno postępowanie (zamiast dwóch – na dokumentację projektową i wykonane robót budowlanych), a odpowiedzialność za jakość dokumentacji ponosi wykonawca robót. Wynagrodzenie za pracę jest zazwyczaj ustalone z góry i niezmienne. Jest ono także niższe niż w przypadku dwóch zamówień. Określane jest ono przez wykonawców na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Zaletami takiego rozwiązania jest poprawa logistyki i skrócenie czasu realizacji inwestycji poprzez:

  • ograniczenie liczby wykonawców,
  • sprawne przechodzenie do kolejnych etapów,
  • dobre zarządzanie zasobami ludzkimi i narzędziami,
  • optymalizację kosztów budowy.

Dla kogo najlepszym rozwiązaniem jest system „Zaprojektuj i wybuduj”?

Formuła ta jest wybierana często przez inwestorów, którzy nie mają wyspecjalizowanego działu do prowadzenia dużych inwestycji lub mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji. Dla nich wybór trybu „Zaprojektuj i wybuduj” oznacza zdjęcie wielu obowiązków związanych z koordynacją działań i regulacją zasad współpracy pomiędzy projektantem a wykonawcą. Realizacja procesu inwestycyjnego jest znacznie krótsza. Chociaż tryb ten nie zdejmuje z inwestorów obowiązku przygotowania całego procesu inwestycyjnego, mogą oni to zadanie zlecić innemu podmiotowi, na przykład inwestorom zastępczym lub projektantom.

Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” jest możliwa do zastosowania zarówno przy finansowaniu ze środków prywatnych w oparciu o art.353.1 Kodeksu cywilnego dotyczącego swobody zawierania umów, jak i przy finansowaniu inwestycji ze środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy.