Co powinna uwzględniać umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą?

Budowa wymarzonego domu lub innego budynku to często życiowe przedsięwzięcie, dlatego każdy inwestor pragnie zabezpieczyć się na wszelkie sposoby, aby obyło się bez większych przeszkód i problemów. Jedną z najistotniejszych spraw w tej kwestii jest wybór generalnego wykonawcy. Zawarcie umowy z nim to początek współpracy, od której zależy efekt końcowy. Jak powinna wyglądać taka umowa? Co koniecznie należy w niej uwzględnić?

Umowa o roboty budowlane - najważniejsze zapisy

O ile każda umowa o roboty budowlane będzie nieco inna ze względu na indywidualne zapisy, jakie inwestor może chcieć w niej zawrzeć, o tyle są pewne informacje, które zawsze muszą się w takiej umowie znaleźć, aby realizacja inwestycji Kraków mogła dojść do skutku. Będą to:

  • określenie rodzaju prawnego umowy (umowa o roboty budowlane lub umowa o dzieło; niezalecana jest umowa zlecenie);
  • oznaczenie stron umowy oraz osób uprawnionych do ich reprezentowania;
  • podpisy pod umową - bez nich umowa jest nieważna.

Szczegółowe ustalenia umowy o roboty budowlane

Choć niżej wymienione zapisy dotyczą już bardziej indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami, nie oznacza to, że są one mniej istotne od kwestii formalnych opisanych powyżej. To właśnie od tych szczegółowych ustaleń zależeć będzie bowiem cały przebieg prac, a także ich finalny efekt.

  • Określenie przedmiotu umowy – w tym punkcie najlepiej odnieść się do konkretnego projektu budowlanego, aby uniknąć nieporozumień dotyczących tego, co i jak miało zostać zrobione.
  • Ustalenie systemu realizacji robót - a konkretnie zakresu obowiązków, które należeć będą do wykonawcy generalnego.
  • Materiały - warto ustalić, która strona jest odpowiedzialna za ich wybór oraz zakup.
  • Terminy – koniecznie należy ustalić nie tylko termin zakończenia, ale także rozpoczęcia robót.
  • Cena i sposób płatności.
  • Rękojmia i gwarancja – w umowie można przedłużyć ich ustawowe terminy obowiązywania.

Co istotne, umowa o roboty budowlane musi być sporządzona na piśmie. Obie strony powinny wspólnie dokładnie przeanalizować jej zapisy przed złożeniem podpisów.