Inwestor czy generalny wykonawca – kto odpowiada za zlecenie badań geotechnicznych?

Jeżeli planujesz budowę domu lub innego obiektu budowlanego, to jeszcze przed rozpoczęciem prac warto zdecydować się na wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Dzięki nim będziesz mieć pewność, że budynek nie będzie w przyszłości nierównomiernie osiadać, a jego ściany nie zaczną pękać!

 

Czym jest badanie geotechniczne i po co się je wykonuje?

Celem badania geotechnicznego jest dokładne określenie warstw oraz rodzaju podłoża na danej działce, a także ustalenie poziomu wód gruntowych. Podczas takiego badania można również sprawdzić, czy wody gruntowe w danej lokalizacji wykazują tendencje wzrostowe w różnych sezonach. Geolog wykonujący to badanie jest w stanie określić, na jakiej głębokości znajdują się poszczególne warstwy gruntu. Precyzyjnie ustala, na jakiej głębokości pod powierzchnią ziemi jest umiejscowiona warstwa nośna.

Dzięki informacjom zebranym podczas badania geotechnicznego gruntu można upewnić się, czy na danym gruncie można budować dom oraz jaki rodzaj fundamentów należy wybrać, żeby wznoszony budynek był w pełni bezpieczny i stabilny. Bazując na wynikach takich badań, architekci mogą zaplanować głębokość fundamentów oraz dobrać odpowiedni rodzaj ich izolacji. Na podstawie danych zebranych podczas badań geotechnicznych można również odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości wykonania podpiwniczenia budynku, wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków czy odprowadzenia deszczówki z dachu bezpośrednio do gruntu.

 

Kto powinien zlecić wykonanie badań geotechnicznych gruntu?

Inwestor to osoba bądź przedsiębiorstwo, które inwestuje pieniądze w budowę obiektu budowlanego. Generalny wykonawca zaś to firma, która jest przez niego zatrudniona, w celu zrealizowania zaplanowanej inwestycji. Działa on więc na zlecenie inwestora i zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji. Nasza firma zajmuje się realizacją projektów wykonawczych, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pracami budowlano-montażowymi.

Inwestor to często osoba, dla której tematyka architektoniczno-budowlana jest całkowicie obca, dlatego nie ma obowiązku wiedzieć, jak ważną funkcję w procesie budowy pełnią badania geotechniczne gruntu. Osobą odpowiedzialną za zlecenie takich badań powinien być architekt, który zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest przed rozpoczęciem prac projektowo-budowlanych dobre rozpoznanie gruntu, na którym ma powstać inwestycja. Według prawa budowlanego to do obowiązków projektanta budynku należy określenie modelu geologicznego i parametrów gruntowych konkretnej działki. Uzyskane w wyniku badań geotechnicznych informacje powinny być wzięte pod uwagę już na etapie przygotowywania projektu, ponieważ konstrukcja obiektu musi być optymalnie dopasowana do warunków gruntowych danego terenu.

To generalny wykonawca powinien zlecić wykonanie badań geotechnicznych gruntu profesjonalnej i kompetentnej firmie geologicznej. Bez danych dotyczących specyfiki gruntu, poziomu wód gruntowych oraz ich ewentualnych sezonowych wahań nie można bowiem zaprojektować, a następnie wybudować bezpiecznego i stabilnego budynku.